Ulice na slovo p, Osijek

P.P.
PAKRAČKA
PALIĆKA
PAMPAS
PAPUK GORE
PARK KNEZA BRANIMIRA
PARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV
PARK KRALJICE KATARINE KOSAČA
PAŠKA
PAVLA PEJAČEVIĆA
PERIVOJ KRALJA TOMISLAVA
PERUČKA
PETRA SVAČIĆA
PIRANSKA
PLETERNIČKA
PLJEŠEVIČKA
PODGORAČKA
PODRAVSKA
POLJSKI PUT I
POREČKA
PRENJSKA
PROLAZ C. BENDE
PROLAZ JOSIPA LEOVIĆA
PROLAZ JULIJA BENEŠIĆA
PROLAZ KOD SNJ.GOSPE
PROLAZ MATICE HRVATSKE
PROLAZ V.RADAUŠA
PROLAZ VANJE RADAUŠA
PROMINSKA
PSUNJSKA